Komornik sądowy, a zajęcie samochodu dłużnika

Jak powszechnie wiadomo, głównym celem pracy komornika sądowego jest szukanie sposobu na wyegzekwowanie zadłużenia od dłużnika. Jeśli zawiodą metody polubowne, kolejnym krokiem jest zajęcie majątku dłużnika, mogą być to nieruchomości, jak również ruchomości, w tym samochody.

Komornik sądowy zajmuje samochód dłużnika…

Samochody często stanowią jeden z najbardziej wartościowych przedmiotów w majątku dłużnika, są też relatywnie proste do spieniężenia ze względu na niesłabnący popyt. Komornik sądowy może zająć samochód dłużnika, co jasno określa kodeks postępowania cywilnego. Kluczowa rolę odgrywa w tym tzw. protokół zajęcia.

Komornik sądowy musi ów sporządzić i przekazać do oceny dłużnika. Gdy ten się nie zgodzi z wyceną lub wartość pojazdu przekracza 25 tysięcy złotych, wzywany jest biegły.

Komornik sądowy – jaki samochód może zająć?

W przypadku zajęcia samochodu należącego do dłużnika, komornik sądowy może sięgnąć po każdy pojazd, także ten, który czasowo użytkowany jest przez kogoś innego. W tym przypadku nie liczy się kto korzysta z pojazdu, ale kto jest jego właścicielem. Dla przykładu, samochód dłużnika użytkowany przez jego siostrę również podlega zajęciu, nawet mimo tego, że to kobieta codziennie wykorzystuje go, np. do pracy.

Komornik sądowy zwraca bowiem uwagę na to, że w dokumentach danego pojazdu dłużnik widnieje jako właściciel – to upoważnia go do umieszczenia samochodu w protokole. Jednakowoż użytkownik musi przyznać, że samochód należy do właściciela odnotowanego w dokumentach i wyrazić zgodę na jego zajęcie.

Komornik sądowy – czy są wyjątki kiedy nie można zająć pojazdu?

Wyjątek od wyżej opisanych sytuacji stanowią pojazdy, które służą dłużnikowi do wykonywania pracy zarobkowej. Są to samochody niezbędne do tego, by dłużnik mógł uzyskać środki do życia oraz do spłaty zadłużenia, dotyczy to np. kierowców taksówek lub posiadaczy firm transportowych. Warto jednocześnie wiedzieć, że próba przekazania samochodu w formie darowizny lub próba jego sprzedaży w trakcie trwania postępowania komorniczego jest karalna.

Komornik sądowy – co dzieje się z zajętym pojazdem?

Jak już wspomniano, komornik sądowy sporządza protokół. Od tego momentu powinno minąć 14 dni, wówczas odbywa się tzw. licytacja komornicza, dłużnik musi być jej świadomy najdalej na 3 dni wcześniej. Aukcja komornicza jest otwarta i może wziąć w niej udział każdy, kto wpłaci odpowiednią kwotę stanowiącą pewien procent od kwoty wywoławczej ustalonej przez komornika.

Kwota, o której mowa, stanowi 75% wartości pojazdu określonej to przez komornika, lub też przez biegłego. Bywa jednak, że zajęty samochód nie zostanie sprzedany przez pierwszą licytację, co skutkuje ustanowieniem kolejnej, w której cena wywoławcza stanowi już 50% szacowanej ceny pojazdu.

 

1. Gdzie komornik ogłasza licytację? Podpowiadamy!

2. Komornik sądowy: czy wadium po licytacji jest zwracane?

3. Co komornik może? Oto jego podstawowe uprawnienia!

4. Komornik sądowy i jego praca w pigułce

5. Komornik sądowy, a zajęcie samochodu dłużnika

6. Ile może zabrać komornik sądowy?

7. Kto udzieli pożyczki z komornikiem sądowym?

8. Jak długo komornik może prowadzić egzekucję?

9. Ile zarabiają komornicy?

10. Zablokowane konto przez komornika jak wypłacić pieniądze?

11. Jak napisać wniosek do komornika wzór – komornik sądowy

12.  Czego nie może zająć komornik sądowy?

13. Czy komornik sądowy może zająć zwrot podatku?

14. Jak dogadać się z komornikiem sądowym?

15. Jak zostać komornikiem sądowym?