Właściwości

Wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terytorium Rzeczypospolitej, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio. W przypadku wyboru komornik działa poza obszarem swojego rewiru komorniczego (Dz.U. z 2006r. Nr 167 poz. 1191 z póz .zm).

Zakres właściwości miejscowej dla egzekucji z nieruchomości Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Kaliszu Dawid Bielana obejmuje obszar właściwości Sądu Rejonowego w Kaliszu tj.:.

Powiat
kaliski

 • Gmina i miasto Blizanów
 • Gmina i miasto Brzeziny
 • Gmina i miasto Ceków
 • Gmina i miasto Godziesze Wielkie
 • Gmina i miasto Koźminek
 • Gmina i miasto Lisków
 • Gmina i miasto Mycielin
 • Gmina i miasto Opatówek
 • Gmina i miasto Stawiszyn
 • Gmina i miasto Szczytniki
 • Gmina i miasto Żelazków