Właściwość

Zakres właściwości miejscowej dla egzekucji z nieruchomości Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Kaliszu Dawid Bielana obejmuje obszar właściwości Sądu Rejonowego w Kaliszu tj.:.

Powiat
kaliski

 • Gmina i miasto Kalisz
 • Gmina i miasto Blizanów
 • Gmina i miasto Brzeziny
 • Gmina i miasto Ceków
 • Gmina i miasto Godziesze Wielkie
 • Gmina i miasto Koźminek
 • Gmina i miasto Lisków
 • Gmina i miasto Mycielin
 • Gmina i miasto Opatówek
 • Gmina i miasto Stawiszyn
 • Gmina i miasto Szczytniki
 • Gmina i miasto Żelazków

Komornik może działać jako komornik z wyboru wierzyciela również poza swoją właściwością miejscową.

Zgodnie z art. 10. 1. ustawy o komornikach sądowych z dnia 22 marca 2018 r. w sprawach o wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz zabezpieczenie roszczeń, w tym europejskich nakazów zabezpieczenia na rachunku bankowym (z uwzględnieniem wyjątków przewidzianych w ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego) oraz sprawach o wykonywanie innych tytułów wykonawczych oraz tytułów egzekucyjnych, które podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej bez zaopatrywania ich w klauzulę wykonalności wierzyciel ma prawo wyboru komornika na obszarze właściwości sądu apelacyjnego, na którym znajduje się siedziba kancelarii komornika.

Powyższe jednak nie ma zastosowania do spraw, które dotyczą:

 • egzekucji z nieruchomości,
 • wydania nieruchomości,
 • wprowadzenia w posiadanie nieruchomości,
 • opróżnienia pomieszczeń (w tym lokali mieszkalnych) z osób lub rzeczy,
 • sytuacji, w których stosuje się odpowiednio przepisy o egzekucji z nieruchomości.
 • wykonywania postanowień o zabezpieczeniu spadku lub spisu inwentarza,
 • sporządzania protokołu stanu faktycznego,
 • sprawowania nadzoru nad dobrowolnymi licytacjami publicznymi z przybiciem najniższej lub najwyższej oferty,
 • bezpośredniego doręczania na zlecenie sądu albo wniosek powoda zobowiązanego przez sąd na podstawie art. 1391 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego – adresatowi zawiadomienia sądowe, pisma procesowe oraz inne dokumenty sądowe za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty

Kancelaria Komornik Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Kaliszu Dawida Bielana działa na obszarze Sądu Apelacyjnego w Łodzi, w którego skład wchodzą:

WYKAZ SĄDÓW POWSZECHNYCH Z TERENU APELACJI ŁÓDZKIEJ

1. Sąd Apelacyjny w Łodzi ul. G. Narutowicza 64, 90-136 Łódź (42) 685 06 96
1.1. Sąd Okręgowy w Kaliszu Al. Wolności 13,62-800 Kalisz (62) 765 77 00
1.1.1. Sąd Rejonowy w Jarocinie Al. Niepodległości 15, 63-200 Jarocin (62) 505 29 60
1.1.2. Sąd Rejonowy w Kaliszu Al. Wolności 13, 62-800 Kalisz (62) 765 79 26
1.1.3. Sąd Rejonowy w Kępnie Al. Marcinkowskiego 10, 63-600 Kępno (62) 782 72 50
1.1.4. Sąd Rejonowy w Krotoszynie ul. H. Sienkiewicza 11, 63-700 Krotoszyn (62) 725 11 00
1.1.5. Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim ul. Sądowa 2,63-400 Ostrów Wielkopolski (62) 592 61 00
1.1.6. Sąd Rejonowy w Ostrzeszowie ul. Zamkowa 9a, 63-500 Ostrzeszów (62) 732 27 10
1.1.7. Sąd Rejonowy w Pleszewie ul. Malińska 21, 63-300 Pleszew (62) 742 06 98
1.2. Sąd Okręgowy w Łodzi Pl. Dąbrowskiego 5, 90-921 Łódź (42) 685 04 00
1.2.1. Sąd Rejonowy w Brzezinach ul. Waryńskiego 34, 95-060 Brzeziny (46) 875 21 41
1.2.2. Sąd Rejonowy dla Łodzi–Śródmieścia w Łodzi Al. Kościuszki 107/109, 90-928 Łódź (42) 664 09 00
1.2.3. Sąd Rejonowy dla Łodzi–Widzewa w Łodzi Al. Piłsudskiego 143, 92-332 Łódź (42) 677 47 47
1.2.4. Sąd Rejonowy w Kutnie ul. Spokojna 2, 99-300 Kutno (24) 251 13 50
1.2.5. Sąd Rejonowy w Łęczycy ul. M. Konopnickiej 16, 99-100 Łęczyca (24) 721 12 82
1.2.6. Sąd Rejonowy w Łowiczu ul. Kaliska 1/3, 99-400 Łowicz (46) 830 43 00
1.2.7. Sąd Rejonowy w Pabianicach ul. Partyzancka 105/127, 95-200 Pabianice (42) 225 51 83
1.2.8. Sąd Rejonowy w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 17, 96-200 Rawa Mazowiecka (46) 813 19 15
1.2.9. Sąd Rejonowy w Skierniewicach ul. Reymonta 12/14, 96-100 Skierniewice (46) 834 49 02
1.2.10. Sąd Rejonowy w Zgierzu ul. Sokołowska 6, 95-100 Zgierz (42) 715 75 00
1.3. Sąd Okręgowy w Piotrkowie Tryb. ul. Słowackiego 5, 97-300 Piotrków Trybu. (44) 649 41 80
1.3.1. Sąd Rejonowy w Bełchatowie ul. Okrzei 4, 97-400 Bełchatów (44) 635 76 00
1.3.2. Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim ul. Słowackiego 5, 97-300 Piotrków Trybunalski (44) 649 41 80
1.3.3. Sąd Rejonowy w Tomaszowie Mazowieckim ul. Mościckiego 9, 97-200 Tomaszów Mazowiecki (44) 725 75 08
1.3.4. Sąd Rejonowy w Opocznie ul. Biernackiego 20, 26-300 Opoczno (44) 755 71 07
1.3.5. Sąd Rejonowy w Radomsku ul. Tysiąclecia 3, 97-500 Radomsko (44) 685 81 00
1.4 Sąd Okręgowy w Płocku Plac Narutowicza 4, 09-404 Płock (24) 269 72 00
1.4.1. Sąd Rejonowy w Ciechanowie ul. S. Mikołajczyka 5, 06-400 Ciechanów (23) 674 17 00
1.4.2. Sąd Rejonowy w Gostyninie ul. 3-go Maja 43, 09-500 Gostynin (24) 352 08 31
1.4.3. Sąd Rejonowy w Mławie ul. Reymonta 3, 06-500 Mława (23) 654 89 00
1.4.4. Sąd Rejonowy w Płocku Pl. Narutowicza 6, 09-400 Płock (24) 269 74 76
1.4.5. Sąd Rejonowy w Płońsku ul. H. Sienkiewicza 9a, 09-100 Płońsk (23) 661 37 10
1.4.6. Sąd Rejonowy w Sierpcu ul. Wiosny Ludów 1, 09-200 Sierpc (24) 275 22 93
1.4.7. Sąd Rejonowy w Sochaczewie ul. 1 Maja 7, 96-500 Sochaczew (46) 862 32 64
1.4.8. Sąd Rejonowy w Żyrardowie Al. Partyzantów 3, 96-300 Żyrardów (46) 854 31 41
1.5. Sąd Okręgowy w Sieradzu Aleja Zwycięstwa 1, 98-200 Sieradz (43) 826 66 09
1.5.1. Sąd Rejonowy w Łasku ul. Kolejowa 12, 98-100 Łask (43) 676 85 00
1.5.2. Sąd Rejonowy w Sieradzu Al. Zwycięstwa 1, 98-200 Sieradz (43) 826 66 00
1.5.3. Sąd Rejonowy w Wieluniu Plac Jagielloński 1, 98-300 Wieluń (43) 842 01 00
1.5.4. Sąd Rejonowy w Zduńskiej Woli ul. Żeromskiego 19, 98-220 Zduńska Wola (43) 824 18 00

Kierując sprawę do komornika z wyboru wierzyciel musi we wniosku zawrzeć oświadczenie o wyborze komornika zgodnie z art.10 Ustawy o komornikach sądowych.